XXI BYK MYK

XXI  BYK MYK

Plan zebrania :

1.Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2014.
2.Przyjęcie budżetu na rok 2015.
3.Zasady dofinansowań startów w PP i MP w 2015.
4.Szkolenia klubowe.
5.Grupa „RKW Kids”.
6.Termin Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
7.Wniosek Pauliny Kalandyk o dofinansowanie.

Ad. 1

Zarząd przyją jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Ad. 2

Zarząd przyją jednogłośnie plan budżetu na rok 2015.

Ad. 3

Zarząd przyją regulamin dofinansowań startów w PP i MP w roku 2015.

Przyjeta została propozycja kol. Szczepan Podolec o rozszerzenie dofinansowania

o dzieci będących członkami RKW.

Ad. 4

Przyjęta została propozycja prowadzenia szkoleń wspinaczkowych w sezonie 2015

w ramach RKW przez kol. Szczepan Podolc i kol. Sławomir Barłóg.

Ad. 5

Przedstawiona została przez kol. Szczepan Podolec propozycja powstania w ramach RKW

grupy „RKW Kids”. Przedyskótowano zasady ew. zniżek i dofinansowań członków grupy.

Ad. 6

Zarząd ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członów RKW

na dzień 17.04.2015. I termin godz 18.00 , II termin godz. 18.15

Ad. 7

Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Pauliny Kalandyk o dofinansowanie badań

lekarskich do Kadry Narodowej PZA.

Obecni na zebraniu

Edward Twardowski

Szczepan Podolec

Bartosz Łuksik

Tomasz Ostasz

Załączniki

– Bilans, Rachunek Wyników za rok 2015

– Plan budżetu na rok 2015

– Regulamin Dofinansowań PP i MP

– Wniosek Pauliny Kalandyk