XX Rajd Moskaria

XX Rajd Moskaria

Przypominamy, że w najbliższy piątek odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze RKW.
17.04.2015 r. – godz. 18.00 – I Termin, 18.15 – II Termin
Spotkanie odbędzie się w CW BALTORO
Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego

– Wybór przewodniczącego Zebrania

– Wybór sekretarza Zebrania

– Wybór komisji mandatowej – skrutacyjnej

– Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW

– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW

– Głosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

– Wybór Prezesa Zarządu

– Wybór Członków Zarządu

– Wybór kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA

– Wolne wnioski

Lista Członków Uprawnionych do głosowania:

1.Barłóg Sł
2.Bator Paweł
3.Maciej
4.Bedrejczuk Leszek
5.Białoń Paweł
6.Cag Waldemar
7.Grzyb Piotr
8.Gąsienica Jakub
9.Irzeńska Barbara
10.Jaguszyn Artur
11.Jakubowski Daniel
12.Juszczyk Tomasz
13.Kalandyk Paulina
14.Korbut Michał
15.Kozłowski Wawrzyniec
16.Kudłacz Grzegorz
17.Łuksik Bartosz
18.Markiewicz Justyna
19.Mężyk Łukasz
20.Michalak Piotr
21.Mitelski Artur
22.Moszczak Tomasz
23.Nowak Paweł
24.Adam
25.Ostasz Tomek
26.Pipała Paweł
27.Pisz Waldemar
28.Szczepan
29.Potwora Piotr
30.Prokop Mateusz
31.Rybak Wojciech
32.Rymut Kamil
33.Skalska Magdalena
34.Sotomska Olga
35.Stec Jakub
36.Stec Jakub (2)
37.Stępień Krzysztof
38.Szalacha Łukasz
39.Szalacha Katarzyna
40.Szpak Mateusz
41.Szpara Kamil
42.Tomala Marcin
43.Edward
44.Winczura Dominik
45.Zawadzki Adam
46.ZiemiańMaciej
47.Żak Przemysław