rko

rko

Wczoraj tj. 16 marca 2005 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego w Osiedlowym Domu Kultury na Kochanowskiego w Rzeszowie. W zebraniu wzięło udział kilkana¶cie osób, którym przy okazji, w imieniu Zarz±du RKW, dziękujemy za przybycie.

buy cialis hong kong buy cialis canada – millpharmacy.com buy cialis viagra

Poniżej krótko zrealizowany program Walnego Zgromadzenia:

Kolega Andrzej Kuś zrelacjonował wydarzenia na Walnym Zgromadzenie PZA z listopada 2004 r. oraz wręczył koleżance Ance Szymkowskiej-Czyż nagrodę za dotychczasow± działalność (otrzyman± z PZA).
Dyskusja i głosowanie na temat składki na rok 2005
Wybory nowych władz RKW
Dyskusja i wstępne ustalenia odnośnie planu działań RKW na rok 2005
W tzw. międzyczasie dyskusje na różne tematy zwi±zane z działalności± RKW

W zwi±zku z powyższym zapadły następuj±ce decyzje i ustalenia:

Składka na rok 2005:
40 zł dla wszystkich w tym wpisowe do Klubu dla nowych członków.

Władze Klubu:

Zarz±d:
Prezes: Paweł Nowak
Wiceprezes: Maciek Bedrejczuk
Sekretarz Zarz±du: Dominik Winczura
Skarbnik Leszek Bedrejczuk

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz±cy komisji: Marek Szczypek
Członek komisji: Sławomir Barłóg
Członek komisji: Tomasz Bajek

Jednocze¶nie podczas tocz±cej się dyskusji ustalono wstępnie działania RKW na rok 2005.

Poniżej krótka lista propozycji:

Zorganizowanie XX Pucharu Połonin 2005. Impreza już za nami. Wszyscy uczestnicy przeżyli :)
Uaktywnienie medialne RKW w Internecie (nowa łatwo identyfikowalna domena i uzupełnienia do obecnej strony). PS. Szukamy chętnych do opieki nad stronami klubowymi.
Przygotowanie gabloty promocyjnej RKW z ogłoszeniami, zdjęciami z imprez klubowych, składem Zarz±du, danymi kontaktowymi, itp. Gablota zostanie najprawdopodobniej umieszczona na ¶ciance u Saletynów oraz być może w niektórych sklepach sportowych.
Będzie przyznana coroczna nagroda RKW za najlepsze osi±gnięcia (szczegóły wkrótce)
RKW zorganizuje I Podkarpackie zawody bulderowe (termin jeszcze do ustalenia)
Uporz±dkowanie spraw zwi±zanych z dawn± ściank± na Kochanowskiego oraz przechowywaniem archiwalnych materiałów klubowych.
Promocja klubu i działalności klubowej w środowisku Podkarpackim (jednym z elementów tej promocji jest niska składka i brak wpisowego)
Przygotowanie Biuletynu klubowego w 2005 r. z okazji 30-lecia istnienia klubu.
Padły również inne propozycje działań klubowych, które dokładnie zostan± opisane innym razem w związku z koniecznością doprecyzowanie szczegółów.

Z grubsza jednak chodzi o tematy typu:
klubowe projekcje filmów, slajdów i zdjęć
wyjazdy klubowe w skały
poszukiwania stałych sponsorów
dofinansowania klubowe
ącianka na Podpromiu lub w innym miejscu
klubowa biblioteczka i klubowy magazynek
zniżki w sklepach dla członków Klubu
zebranie klubowych materiałów historycznych (kronika klubu)
szkolenie dla pocz±tkuj±cych adeptów wspinaczki

To tyle w dużym skrócie z obrad członków Klubu. O skonkretyzowanych ustaleniach będziemy starali sie informować na bież±co. Mile widziane też wszelkie sugestie i pomysły dotycz±ce działalno¶ci klubu.

Przy okazji chciałbym w imieniu Zarz±du zaapelować do wspinaczy z Podkarpacia (i nie tylko) a nie mieszkaj±cych blisko Rzeszowa o zapisywanie się do naszego klubu. RKW jest jedynym klubem wysokogórskim na Podkarpaciu. Łatwiej Wam będzie przeforsować rożne działania około-wspinaczkowe (np. organizacja wypraw – szukanie sponsorów, pozwolenia na wspinaczkę w danym rejonie, budowa ścianek, itp.). w swoich lokalnych środowiskach działaj±c niejako z „ramienia RKW”. Zreszt± skał nie mamy tutaj aż tak dużo więc okazji do spotkań będzie sporo a Wasze członkostwo tylko po części będzie wirtualne.

Szczegółowe informacje o sposobie „zdalnego” zapisywania się do klubu przedstawimy w najbliższym czasie w dziale RKW na www.przadki.pl. W razie pytań i w±tpliwości prosimy o kontakt na: admin@przadki.pl lub nowakpp@wp.pl.

W imieniu Zarz±du
Leszek Bedrejczuk

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *